Váš web musí být spravován nebo propojen s Control Hubem, aby se zobrazily všechny změny konfigurace webu a činnosti související se správou záznamů.

Každá zpráva má limit 20 000 auditních událostí, které můžete exportovat. Pokud má vaše organizace více než 20 000 událostí, upravte datum nebo filtry tak, aby se snížil počet událostí.


 

Auditní akce uchováváme po dobu jednoho roku. Pokud vyhledáváte podle časového období, nemůžete vyhledávat události starší než jeden rok (od aktuálního data).

1

Přihlaste se do Control Hubu na adrese https:/ / admin.webex.com a otevřete stránku Odstraňování problémů.

2

Klikněte na kartu Aktivity správce.

Můžete filtrovat podle konkrétních správců, popisů událostí nebo ovlivněných zdrojů. Můžete také zkrátit časové období, abyste našli konkrétní události.

3

Kliknutím na tlačítko Exportovat do souboru CSV stáhnete události do souboru.

Další informace o událostech v protokolu činností naleznete v odkazu na auditní události Control Hub.