Vašom web-lokacijom mora se upravljati ili je povezana, kako bi se prikazale sve promjene konfiguracije web-lokacije i aktivnosti upravljanja snimanjem.

Svako izvješće ima ograničenje od 20.000 revizijskih događaja koje možete izvesti. Ako vaša organizacija ima više od 20 000 događaja, prilagodite datum ili filtre kako biste smanjili broj događaja.


 

Reviziju događaja zadržavamo godinu dana. Ako pretražujete prema rasponu datuma, ne možete pretraživati događaje starije od jedne godine (od trenutnog datuma).

1

Prijavite se u Kontrolni centar na https:/ / admin.webex.com i otvorite stranicu Rješavanje problema.

2

Kliknite karticu Aktivnosti administratora.

Možete filtrirati prema određenim administratorima, opisima događaja ili resursima na koje to utječe. Također možete smanjiti raspon datuma kako biste lakše pronašli određene događaje.

3

Kliknite Izvoz u CSV za preuzimanje događaja u datoteku.

Više informacija o događajima u dnevniku aktivnosti potražite u Reviziji događaja Kontrolnog čvorišta.