Стартирането и управлението на срещите ви само от телефона ви е възможно, когато е необходимо, но то ще осигури ограничени контроли за срещи. Затова ви препоръчваме винаги да стартирате и управлявате събранието си от десктопа, уеб или мобилното приложение "Събрания".

Вашият администратор трябва да даде възможност на вашия Webex сайт, за да позволи на хостовете да стартират срещи на Лична стая от телефоните си.

1

На началната страница на вашия Webex сайтщракнете върху Още начини да се присъедините.

Появява се информацията за събранието.
2

Наберете един от телефонните номера.

3

Въведете кода за достъп на събранието и натиснете #.

4

Когато получите подкана за код на участник, натиснете #.

5

Когато получите подкана за ПИН кода на хоста, въведете ПИН кода на хоста и натиснете #.

Присъстващите натискат само # за да се присъединят. Ако домакинът вече е започнал събранието лична стая, участниците автоматично се присъединяват; ако още не е започнало, чакат във фоайето.