Det er mulig å starte og administrere møtene dine bare fra telefonen når det er nødvendig, men det vil gi begrensede møtekontroller. Vi anbefaler derfor at du alltid starter og administrerer møtet fra Webex Meetings-skrivebordet, nettet eller mobilappen.

Systemansvarlig må aktivere Webex-området slik at verter kan starte møter i personlige rom fra telefonene sine.

1

Klikk Flere måter å bli med på på hjemmesiden for Webex-området.

Møteinformasjonen vises.
2

Slå et av telefonnumrene.

3

Skriv inn tilgangskoden for møtet, og trykk #.

4

Når du blir bedt om å angi en deltakerkode, trykker du #.

5

Når du blir bedt om verts-PIN-koden, skriver du inn verts-PIN-koden og trykker #.

Deltakere trykker bare # for å bli med. Hvis verten allerede har startet personlig rom-møtet, blir deltakerne automatisk med. Hvis det ikke har begynt ennå, venter de i lobbyen.