Rozpoczynanie spotkań i zarządzanie nimi tylko z telefonu jest możliwe, gdy jest to konieczne, ale zapewnia ograniczoną kontrolę spotkań. Dlatego zalecamy, aby zawsze rozpoczynać spotkanie i zarządzać nim z poziomu aplikacji komputerowej, internetowej lub mobilnej Spotkania.

Administrator musi włączyć witrynę sieci Webex, aby umożliwić gospodarzom rozpoczynanie spotkań w pokoju osobistym z ich telefonów.

1

Na stronie głównej witryny Webexkliknij pozycję Więcej sposobów dołączenia doprogramu .

Pojawią się informacje o spotkaniu.
2

Wybierz jeden z numerów telefonów.

3

Wprowadź kod dostępu do spotkania i naciśnij #.

4

Po wyświetleniu monitu o kod uczestnika naciśnij #.

5

Po wyświetleniu monitu o podanie numeru PIN hosta wprowadź kod PIN hosta i naciśnij #.

Uczestnicy naciskają tylko #, aby dołączyć. Jeśli gospodarz rozpoczął już spotkanie w pokoju osobistym, uczestnicy automatycznie dołączają; jeśli jeszcze się nie zaczęło, czekają w holu.