Pokretanje sastanaka i upravljanje sastancima samo sa telefona je moguće kada je to potrebno, ali će obezbediti ograničene kontrole sastanka. Zbog toga preporučujemo da sastanak uvek započnete i upravljate njima iz radne površine, Veba ili mobilne aplikacije za sastanke.

 

Administrator mora da omogući Vašoj Webex lokaciji da dozvoli domaćinima da započnu sastanke lične sobe sa svojih telefona.

1

Na matičnoj stranici Webeks lokacije izaberitestavku Još načina za pridruživanje.

Pojavljuju se informacije o sastanku.
2

Okreni jedan od telefonskih brojeva.

3

Unesite pristupni kôd sastanka i pritisnite #.

4

Kada budete upitani za kôd učesnika, pritisnite taster #.

5

Kada budete upitani za PIN domaćina, unesite PIN kôd domaćina i pritisnite taster #.

Učesnici pritiskaju samo # da se pridruže. Ako je domaćin već započeo sastanak u ličnoj sobi, učesnici se automatski pridružuju; Ako još nije počelo, čekaju u predvorju.