Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

В пространството, което искате да напуснете, отидете на Space информация и избра Leave Space. Можете също така да щракнете с десния бутон (Control-кликнете върху Mac) на пространството в раздела Чатове и изберете Leave Space.

В раздела Чатове плъзнете наляво на пространството, което искате да оставите, докоснете , и изберете Оставете място.

В раздела Чатове изберете и задръжте пространството, което искате да оставите, и след това докоснете Оставете пространство.