Cisco Jabber Team Messaging достигна края на поддръжката. Цялото съдържание в Помощния център, свързано с този продукт, вече не е налично.