ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

במרחב שברצונך להשמיט, עבור למידע אודות הרווח . ובחרה להשאיר מקום ניתן גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני (Control-לחץ על Mac) בשטח בכרטיסייה ' שיחות ' ולבחור ' השאר רווח '.

בכרטיסייה ' צ'אט ', יש לסחוב שמאלה במרחב שברצונכם להשאיר, הקש על ובחר ' השאר רווח '.

בכרטיסייה ' שיחות ', בחר והחזק את הרווח שברצונך להשמיט ולאחר מכן הקש על השאר רווח.