Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W obszarze, który chcesz opuścić, przejdź do zakładki Informacje o obszarze i wybierz opcję Opuść obszar. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Control-click na Macu) w obszar na karcie Czaty i wybrać opcję Opuść obszar.

Na karcie Czaty przesuń palcem w lewo na obszar, który chcesz opuścić, dotknij , a następnie wybierz , następnie opcję Opuść obszar.

Na karcie Czaty wybierz i przytrzymaj obszar, który chcesz zostawić, a następnie stuknij opcję Opuść obszar.