Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

I området du vil forlate, går du til område informasjon og velger Behold mellomrom. Du kan også høyreklikke (Ctrl + klikk på Mac) på området i fanen chatter og velge Behold mellomrom.

I chatter- fanen sveiper du til venstre på området du vil forlate, trykker og velger Behold mellomrom.

I chatter- fanen velger du og holder inne mellomrommet du vil forlate, og deretter trykker du på Behold mellomrom.