Започнете среща в групово пространство

1

От началния екран, да речем Група.

2

Казвам Избери предмет и номера до пространството на групата.

3

Казвам Обадете се.