Starta ett möte i ett grupputrymme

1

På hemskärmen säger du grupp.

2

Säg Välj objekt och numret bredvid grupputrymmet.

3

Säg Ring samtal.