Starte et møte i et gruppeområde

1

Si Gruppe på startskjermen.

2

Si Velg element og tallet ved siden av gruppeområdet.

3

Si Ring.