Изберете връзката или изображението за запис, публикувано в пространството, след което пуснете записа от вашия уеб браузър.

Изображението на записа включва заглавието на събранието, датата, часа, продължителността и паролата за запис.


 

За стандартни срещи webex или срещи в персонална стая, домакинът получава имейл съобщение с връзка към записа и може да споделя с други участници. За повече информация вижте Записване на събрания за изтегляне и изпълнение на уебекс срещи на Cisco.