Wybierz łącze lub obraz nagrania opublikowany w obszarze, a następnie odtwórz nagranie w przeglądarce internetowej.

Obraz nagrania zawiera tytuł spotkania, datę, godzinę, czas trwania i hasło nagrania.


 

W przypadku standardowych spotkań Webex lub spotkań w pokoju osobistym prowadzący otrzymuje wiadomość e-mail z łączem do nagrania i może udostępniać je innym uczestnikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Webex| Wyświetlanie nagrań ze spotkania .


 

Webex for Government nie obsługuje jeszcze procesu wypełniania treści spotkania w obszarze. Dlatego nagrania spotkań nie są wyświetlane w obszarze.