Wybierz link lub obraz nagrania umieszczony w przestrzeni, a następnie odtwórz nagranie z przeglądarki internetowej.

Obraz nagrania zawiera tytuł spotkania, datę, godzinę, czas trwania i hasło do nagrania.


 

W przypadku spotkań standardowych Webex lub spotkań Personal Room gospodarz otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do nagrania i może udostępnić je innym uczestnikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Webex | Wyświetlanie nagrań spotkań.