Alana gönderilen bağlantıyı veya kayıt görüntüsünü seçin ve ardından kaydı web tarayıcınızdan oynatın.

Kayıt görüntüsü toplantı başlığını, tarihi, saati, süreyi ve kayıt parolasını içerir.


 

Webex standart toplantıları veya Kişisel Toplantı Odası toplantıları için toplantı sahibi, kaydın bağlantısını içeren bir e-posta iletisi alır ve diğer katılımcılarla paylaşabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex Meetings Kayıtlarını İndirme ve Oynatma .