Selecteer de koppeling of de opnameafbeelding die in de ruimte is geplaatst en speel de opname af in uw webbrowser.

De opnameafbeelding bevat de titel, datum, tijd, duur en het wachtwoord voor de opname.


 

Voor standaard Webex-vergaderingen of -vergaderingen in een persoonlijke ruimte ontvangt de host e-mailbericht een koppeling met de opname en deze kan deze met andere deelnemers delen. Zie Webex-app Uw vergaderingsopnamen | weergeven voor meerinformatie.