Velg koblingen eller opptaksbildet som er lagt ut i området, og spill deretter av opptaket fra nettleseren.

Opptaksbildet inneholder møtetittel, dato, klokkeslett, varighet og opptakspassord.


 

For Webex standardmøter eller møter i personlige rom mottar verten en e-postmelding med en kobling til opptaket, og de kan dele med andre deltakere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex-appen| Vis møteopptakene dine .


 

Webex for Government støtter ikke prosessen som fyller ut møteinnhold til et område ennå. Så møteopptak vises ikke i området.