1

בחר את הקישור או את תמונת ההקלטה שפורסמה בחלל ולאחר מכן הפעל את ההקלטה מדפדפן האינטרנט שלך.

תמונת ההקלטה כוללת את כותרת הפגישה, התאריך, השעה, משך הזמן וסיסמת ההקלטה.


 

עבור פגישות סטנדרטיות של Webex או פגישות בחדר אישי, המארח מקבל הודעת דואר אלקטרוני עם קישור להקלטה, והוא יכול לשתף עם משתתפים אחרים.לקבלת מידע נוסף, ראה Webex App | הצגת הקלטות הפגישות שלך .


 

Webex for Government עדיין לא תומך בתהליך שמאכלס את תוכן הפגישה לחלל.לכן, הקלטות פגישה אינן מופיעות בחלל.