Поддържани принадлежности за многоплатформени телефони Cisco IP телефон 6800

Мултиплатформените телефони от серията 6800 Cisco IP Phone поддържат както Cisco така и аксесоари на трети страни.

Таблица 1. Поддръжка на аксесоари за Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 6800 6800

Принадлежност

Тип

6821

6841

6851

6861

6871

Принадлежности от Cisco

модул за разширение с клавиши на Cisco IP телефон 6800

Разширителен модул

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа само модул за разширение на клавиатурата

Не се поддържа

Не се поддържа

Комплект за монтаж на стена на Cisco IP телефон 6800

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Наушници Cisco серия 520

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Наушници Cisco серия 530

Стандартен RJ9

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB адаптер

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Наушници Cisco серия 560

Стандартен RJ9 и AUX

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Наушници Cisco серия 700

USB адаптер

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

USB-C кабел

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Принадлежности от трети страни

Наушници

Аналогови

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Аналогови широколентови

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Микрофон

Външни

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Високоговорители

Външни

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържани принадлежности за многоплатформени телефони Cisco IP телефон 7800

Cisco IP телефонът от серия 7800 поддържа принадлежности на Cisco и принадлежности на трети страни.

В следващата таблица знак Х показва поддръжка на принадлежност от конкретен модел телефон, а тире (-) показва, че няма поддръжка.

Таблица 2. Поддръжка на аксесоари за серията Cisco IP Phone 7800

Принадлежност

Тип

Cisco IP телефон 7811

Cisco IP телефон 7821

Cisco IP телефон 7841

Cisco IP телефон 7861

Принадлежности от трети страни

Наушници

Аналогови

-

X

X

X

Аналогови широколентови

-

X

X

X

Микрофон

Външни

-

-

-

-

Високоговорители

Външни

-

-

-

-

Комплект за монтаж на стена

Външни

X

X

X

X

Поддържани принадлежности за мултиплатформени телефони Cisco IP телефон 8800

Таблица 3. Поддръжка на аксесоари за серията Cisco IP Phone 8800 с мултиплатформен фърмуер

Принадлежност

Тип

Cisco IP Phone

8811 и 8841

8845

8851

8861

8865

Принадлежност от Cisco

Разширителен модул с клавиши на Cisco IP Phone 8800

Разширителен модул

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа до 2 разширителни модула.

Поддържа до 3 разширителни модула.

Модул с разширителни бутони за Cisco IP Phone 8851/8861

Разширителен модул

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Не се поддържа

Поддържа до 2 модула за разширение на клавиатурата от един и същи тип.

Поддържа до 3 модула за разширение на клавиатурата от един и същи тип.

Разширителен модул с клавиши на Cisco IP Phone 8865

Разширителен модул

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа до 3 модула за разширение на клавиатурата от един и същи тип.

Комплект за монтаж на стена

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Стойка

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Заключване с кабел

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Наушници Cisco серия 520

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Наушници Cisco серия 530

Стандартен RJ9

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB адаптер

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Наушници Cisco от серия 560 със стандартна база

Наушници Cisco от серия 560 с мултибаза

Стандартен RJ9 и AUX

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Наушници Cisco 730

Bluetooth*

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

USB адаптер

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB-C кабел

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

*—За Bluetooth връзката с Мултиплатформени телефони Cisco IP телефон се прпедлагат функциите за ограничено повикване (например отговор или край на повикване). Функциите за повиквания ще бъдат напълно поддържани в бъдещото версия. В момента препоръчваме да използвате наушници Cisco 730 чрез USB адаптер или USB-C кабел.

Принадлежности от трети страни

Наушници

Аналогови

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Аналогови широколентови

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Bluetooth*

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

USB

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Електроннен превключвател

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Поддържа се

Вижте Забележка 1.

Вижте Забележка 2.

Микрофони

Външен компютър

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се

Високоговорители

Външен компютър

Не се поддържа

Не се поддържа

Не се поддържа

Поддържа се

Поддържа се


  1. Свържете наушниците към телефона с Y-кабел (RJ-9 конектор и AUX конектор). Може да се наложи администарторът да разреши наушниците, така че да можете да ги използвате.

  2. Кога се използва електронната вилка (EHS):

    • Електронната вилка се свързва със Cisco IP телефон 8811, 8841 и 8845 с допълнителния порт.

    • Електронната вилка се свързва към Cisco IP телефон 8851, 8861 и 8865 с допълнителен порт, USB порт или с Bluetooth.

Cisco IP конферентен телефон 7832 мултиплатформени аксесоари, поддържани от телефони

Cisco IP Conference Phone 7832 Multiplatform Phone не поддържа никакви аксесоари.

Cisco IP конферентен телефон 8832 мултиплатформени аксесоари, поддържани от телефони

Можете да използвате кабелните микрофони Cisco IP Conference Phone 8832 и безжичните микрофони. Не можете да използвате кабелни и безжични микрофони едновременно.

Преглед на принадлежностите, свързани с Вашия телефон

Можете да използвате жак за Наушници, Bluetooth или USB порт за свързване на външен хардуер към телефона. Списъкът с принадлежности по подразбиране съдържа аналогови Наушници, които могат да бъдат настроени да разрешат широколентова връзка

1

Приложения за пресата .

2

Изберете една от следните опции:

  • Статус > Аксесоари
  • Bluetooth > Устройства
3

(По избор) Изберете аксесоар и натиснете Подробни данни.

Наушници

Ето и наушниците Cisco, които поддържаме. За съвети относно настройването и използването на тези наушници, разгледайте информацията на своя модел::

Вижте Ръководство за съвместимост на наушници Cisco за подробна информация относно интеграцията на наушници Cisco с вашето устройство..

Можете също да използвате наушници на трети страни. Консултирайте се с производителя на наушниците, за да потвърдите дали можете да го използвате с Вашия телефон Cisco.