Podporované príslušenstvo pre Multiplatformové telefóny IP Cisco radu 6800

Multiplatformové telefóny Cisco IP Phone radu 6800 podporujú príslušenstvo od spoločnosti Cisco aj od iných výrobcov.

Tabuľka 1. Podpora príslušenstva pre multiplatformové telefóny radu 6800 Cisco IP Phone

Príslušenstvo

Typ

6821

6841

6851

6861

6871

Príslušenstvo Cisco

Kľúčový rozširujúci modul tlačidiel pre telefón Cisco IP 6800

Prídavný modul

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporuje jeden rozširujúci modul tlačidiel

Nie je podporované

Nie je podporované

Súprava na montáž na stenu pre telefón Cisco IP 6800

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 520

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 530

Štandard RJ9

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

USB adaptér

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 560

Štandardné RJ9 a AUX

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 700

USB adaptér

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Kábel USB-C

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Príslušenstvo od externých dodávateľov

Náhlavné súpravy

Analógové

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Analógové širokopásmové

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Mikrofón

Externé

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Reproduktory

Externé

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované príslušenstvo pre Multiplatformové telefóny IP Cisco radu 7800

Telefón IP Cisco radu 7800 podporuje príslušenstvo od spoločnosti Cisco a príslušenstvo od externých dodávateľov.

V nasledujúcej tabuľke znak X označuje podporu príslušenstva konkrétnym modelom telefónu a pomlčka (-) označuje nijakú podporu.

Tabuľka 2. Podpora príslušenstva pre Cisco IP Phone radu 7800

Príslušenstvo

Typ

Telefón Cisco IP Phone 7811

Telefón IP Cisco 7821

Telefón IP Cisco 7841

Cisco IP Phone 7861

Príslušenstvo od externých dodávateľov

Náhlavné súpravy

Analógové

-

X

X

X

Analógové širokopásmové

-

X

X

X

Mikrofón

Externé

-

-

-

-

Reproduktory

Externé

-

-

-

-

Držiak na stenu

Externé

X

X

X

X

Podporované príslušenstvo pre Multiplatformové telefóny IP Cisco radu 8800

Tabuľka 3. Podpora príslušenstva pre sériu Cisco IP Phone 8800 s multiplatformovým firmvérom

Príslušenstvo

Typ

IP telefón Cisco

8811 a 8841

8845

8851

8861

8865

Príslušenstvo od spoločnosti Cisco

Rozširujúci modul tlačidiel pre Cisco IP Phone 8800

Prídavný modul

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporuje až 2 rozširovacie moduly.

Podporuje až 3 rozširovacie moduly.

Kľúčový rozširovací modul pre telefón Cisco IP Phone 8851/8861

Prídavný modul

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Nie je podporované

Podporuje až 2 rozširovacie moduly rovnakého typu.

Podporuje až 3 rozširovacie moduly rovnakého typu.

Rozširujúci modul tlačidiel pre Cisco IP Phone 8865

Prídavný modul

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporuje až 3 rozširovacie moduly rovnakého typu.

Súprava držiaka na stenu

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podstavec

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Káblový zámok

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 520

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 530

Štandard RJ9

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

USB adaptér

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco radu 560 so štandardnou základňou

Náhlavná súprava Cisco radu 560 so základňou Multibase

Štandardné RJ9 a AUX

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Náhlavná súprava Cisco 730

Bluetooth*

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

USB adaptér

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Kábel USB-C

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

* – Ak chcete prepojiť Bluetooth s multiplatformovými telefónmi Cisco IP, k dispozícii budú obmedzené funkcie volania (napríklad prijatie alebo ukončenie hovoru). Funkcie volania budú v budúcom vydaní plne podporované. V súčasnosti odporúčame používať náhlavnú súpravu Cisco 730 pomocou USB adaptéra alebo kábla USB-C.

Príslušenstvo od externých dodávateľov

Náhlavné súpravy

Analógové

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Analógové širokopásmové

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Bluetooth*

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

USB

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Electronic Hookswitch

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Podporované

Prečítajte si poznámku 1.

Prečítajte si poznámku 2.

Mikrofóny

Externé PC

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované

Reproduktory

Externé PC

Nie je podporované

Nie je podporované

Nie je podporované

Podporované

Podporované


  1. Náhlavnú súpravu pripojíte k telefónu pomocou Y-kábla (konektor RJ-9 a konektor AUX). Môže sa vyžadovať zapnutie náhlavnej súpravy správcom, aby ste ju mohli používať.

  2. Pri používaní funkcie Electronic Hookswitch (EHS):

    • EHS sa k telefónom IP Cisco 8811, 8841 a 8845 pripája prostredníctvom pomocného portu.

    • EHS sa k telefónom IP Cisco 8851, 8861 a 8865 pripája prostredníctvom pomocného portu, portu USB alebo cez Bluetooth.

Konferenčný telefón Cisco IP 7832 Multiplatformový telefón Podporované príslušenstvo

Multiplatformový telefón Cisco IP Conference Phone 7832 nepodporuje žiadne príslušenstvo.

Konferenčný telefón Cisco IP 8832 Podporované multiplatformové telefóny Príslušenstvo

Môžete používať káblové a bezdrôtové mikrofóny Cisco IP Conference Phone 8832. Káblové a bezdrôtové mikrofóny nemôžete používať súčasne.

Zobrazenie príslušenstva spájajúceho sa s telefónom

Na pripojenie externého hardvéru k telefónu môžete použiť konektor náhlavnej súpravy, Bluetooth alebo USB port. Zoznam príslušenstva predvolene obsahuje analógovú náhlavnú súpravu, ktorá sa dá nastaviť na využívanie širokopásmového zvuku.

1

Tlačové aplikácie .

2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Stav > Príslušenstvo
  • Bluetooth > Zariadenia
3

(Voliteľné) Vyberte príslušenstvo a stlačte tlačidlo Podrobnosti.

Náhlavné súpravy

Tu sa uvádzajú podporované náhlavné súpravy Cisco. Tipy na nastavenie a používanie týchto náhlavných súprav nájdete v informáciách o konkrétnom modeli:

Podrobné informácie o integrácii náhlavnej súpravy Cisco s vaším zariadením nájdete v Príručke kompatibilitou náhlavnej súpravy Cisco.

Môžete tiež použiť náhlavnú súpravu tretích strán. Potvrďte si u výrobcu náhlavnej súpravy, či ju môžete používať s vaším telefónom Cisco.