Tilbehør for Cisco IP-telefon 6800-serien av telefoner for flere plattformer

Telefoner Cisco IP Phone i 6800-serien i 6800-serien støtter både Cisco- og tredjepartstilbehør.

Tabell 1. Støtte for tilbehør for telefoner i 6800-serien Cisco IP Phone serien med flere plattformer

Tilbehør

Type

6821

6841

6851

6861

6871

Cisco-tilbehør

Utvidelsesmodul for Cisco IP-telefon 6800

Tilleggsmodul

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støtter én utvidelsesmodul

Støttes ikke

Støttes ikke

Veggmonteringssett for Cisco IP-telefon 6800

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Cisco headset 520-serien

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Cisco headset 530-serien

Standard RJ9

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

USB-adapter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Cisco headset 560-serien

Standard RJ9 og AUX

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Cisco headset 700-serien

USB-adapter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

USB-C-kabel

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Tredjepartstilbehør

Headset

Analog

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Analogt bredbånd

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Mikrofon

Eksterne

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Høyttalere

Eksterne

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Tilbehør for Cisco IP-telefon 7800-serien av telefoner for flere plattformer

Cisco IP-telefon 7800 støtter både Cisco- og tredjeparts tilbehør.

En X indikerer i følgende tabell at et tilbehør støttes av en bestemt telefonmodell, og en strek (-) indikerer at det ikke støttes.

Tabell 2. Støtte for tilbehør for Cisco IP Phone 7800-serien

Tilbehør

Type

Cisco IP-telefon 7811

Cisco IP-telefon 7821

Cisco IP-telefon 7841

Cisco IP-telefon 7861

Tredjepartstilbehør

Headset

Analog

-

X

X

X

Analogt bredbånd

-

X

X

X

Mikrofon

Eksterne

-

-

-

-

Høyttalere

Eksterne

-

-

-

-

Veggmontering

Eksterne

X

X

X

X

Støttet tilbehør for Cisco IP-telefon 8800-serien av telefoner multiplattform

Tabell 3. Støtte for tilbehør for Cisco IP Phone 8800-serien med fastvare for flere plattformer

Tilbehør

Type

Cisco IP Phone

8811 og 8841

8845

8851

8861

8865

Cisco-tilbehør

Tasteutvidelsesmodul for Cisco IP Phone 8800

Tilleggsmodul

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Støtter opptil 2 utvidelsesmoduler.

Støtter opptil 3 utvidelsesmoduler.

Utvidelsesmodul for Cisco IP Phone 8851/8861

Tilleggsmodul

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttes ikke

Støtter opptil 2 utvidelsesmoduler av samme type.

Støtter opptil 3 utvidelsesmoduler av samme type.

Tasteutvidelsesmodul for Cisco IP Phone 8865

Tilleggsmodul

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støtter opptil 3 utvidelsesmoduler av samme type.

Veggmonteringssett

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Fot

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Kabellås

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Cisco headset 520-serien

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Cisco headset 530-serien

Standard RJ9

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

USB-adapter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Cisco headset 560-serien med standardbase

Cisco headset 560-serien med multibase

Standard RJ9 og AUX

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Cisco-headset 730

Bluetooth*

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

USB-adapter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

USB-C-kabel

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

* – For Bluetooth-tilkoblingen med Cisco IP-telefoner med flere plattformer kan de begrensede samtalefunksjonene (for eksempel svare på eller avslutte en samtale) være tilgjengelig. Samtalefunksjonene blir fullstendig støttet i en fremtidig versjon. For øyeblikket anbefaler vi at du bruker Cisco Headset 730 av en USB-adapter eller en USB-C-kabel.

Tredjepartstilbehør

Headset

Analog

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Analogt bredbånd

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Bluetooth*

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

USB

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Støttet

Elektronisk gaffelbryter

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Støttet

Se merknad 1.

Se merknad 2.

Mikrofoner

Ekstern PC

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet

Høyttalere

Ekstern PC

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttet

Støttet


  1. Du kan koble headsettet til telefonen med Y-kabel (RJ-9-kontakt og AUX-kontakt). Administratoren må kanskje aktivere headsettet for at du skal kunne bruke dem.

  2. Når du bruker elektronisk gaffelbryter (EHS):

    • Den elektroniske gaffelbryteren kobles til Cisco IP-telefon 8811, 8841 og 8845 gjennom jackporten.

    • Den elektroniske gaffelbryteren kobles til Cisco IP-telefon 8851, 8861 og 8865 gjennom jackporten, USB-porten eller Bluetooth.

Tilbehør til telefon for flere plattformer for Cisco IP konferansetelefon 7832

Cisco IP Conference Phone 7832 Multiplatform Phone støtter ikke tilbehør.

Tilbehør til telefon for flere plattformer for Cisco IP konferansetelefon 8832

Du kan bruke kablede mikrofoner og trådløse mikrofoner på Cisco IP konferansetelefon 8832. Du kan ikke bruke kablede og trådløse mikrofoner samtidig.

Se tilbehør som er tilknyttet telefonen din

Du kan bruke headsetpluggen, Bluetooth eller USB-porten for å koble ekstern maskinvare til telefonen. Som standard inneholder tilbehørslisten analoge headset som kan konfigureres til å aktivere bredbånd.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg ett av følgende alternativer:

  • Status > Tilbehør
  • Bluetooth > enheter
3

(Valgfritt) Velg et tilbehør og trykk på Detaljer.

Headset

Her er Cisco-headsettene vi støtter. Hvis du vil ha tips om hvordan du konfigurerer og bruker disse headsettene, kan du ta en titt på informasjonen for modellen din:

Se kompatibilitetsveiledningen for CISCO-hodelefoner for detaljert informasjon om integrasjon av Cisco-hodetelefoner med enheten din.

Du kan også bruke headset produsert av tredjeparter. Sjekk med produsenten av headsettet for å bekrefte om du kan bruke dem med Cisco-telefonen.