Настолен компютър за грижи: Добавяне на коментар

Добавете коментар, за да създадете бележка за взаимодействие с клиент. Всеки коментар показва клеймо и името на агента, който е направил коментара. Коментарите са специфични за всяка дейност. Можете да добавите коментар към дадена дейност, дори ако дейността е затворена. Не можете да споделяте коментари в различни заявки или дейности.

За да добавите коментар, въведете коментара си в полето за коментар и щракнете върху Изпрати или натиснете Enter.

  

Коментарите имат ограничение от 5000 знака.

Щракнете върху иконата, за да промените размера на полето за коментари. Можете също да щракнете върху Показване на повече или Показване напо-малко, за да промените максималната дължина на коментара, показана в полето за коментари.

Беше ли полезна тази статия?