Pulpit pielęgnujny: Dodaj komentarz

Dodaj komentarz, aby utworzyć notatkę dotyczącą interakcji z klientem. Każdy komentarz wyświetla sygnaturę czasową i nazwę agenta, który go skomentował. Komentarze są specyficzne dla każdego działania. Możesz dodać komentarz do działania, nawet jeśli działanie jest zamknięte. Nie można udostępniać komentarzy między żądaniami ani działaniami.

Aby dodać komentarz, wprowadź komentarz w polu komentarza i kliknij przycisk Wyślij lub naciśnij Enter .

  

Komentarze mają limit 5 000 znaków.

Kliknij ikonę, aby zmienić rozmiar pola komentarzy. Możesz także kliknąć przycisk Pokaż więcej lub Pokażmniej, aby zmienić maksymalną długość komentarza wyświetlaną w polu komentarzy.

Czy ten artykuł był pomocny?