Care Desktop: Legg til en kommentarLegg til en kommentar for å opprette en merknad på en kundesamhandling. Hver kommentar viser et tidsstempel og navnet på agenten som skrev kommentaren. Kommentarer er spesifikke for hver aktivitet. Du kan legge til en kommentar i en aktivitet selv om aktiviteten er lukket. Du kan ikke dele kommentarer på tvers av forespørsler eller aktiviteter.

Hvis du vil legge til en kommentar, skriver du inn kommentaren i kommentarboksen og klikker på Send eller trykker på Enter-tasten.

  

Kommentarer har en grense på 5000 tegn.

Klikk på -ikonet for å endre størrelsen på kommentarboksen. Du kan også klikke på Vis mer eller Vis mindre for å endre den maksimale kommentarlengden som vises i kommentarboksen.

Var denne artikkelen nyttig?