Можете да споделяте съдържание, когато сте в обаждане или събрание.

1

По време на събрание или обаждане изберете Споделяне на екрана .

2

Изберете екрана или приложението, които искате да споделите. Ако не виждате приложението, което искате да споделите, просто превъртете, за да видите всичките си отворени приложения.

Ще видите показатели, които да ви уведомят какво се споделя.

3

Докато споделяте, можете да изберете следното:

  • Споделете Нещо друго, за да преминете към друг екран или приложение, без да е необходимо първо да спрете споделянето.
  • Спрете да споделяте екрана си.