Sadržaj možete da delite kada ste u pozivu ili sastanku.

1

Tokom sastanka ili poziva izaberite deljeni ekran .

2

Odaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite. Ako ne vidite aplikaciju koju želite da delite, samo se pomerite da biste videli sve otvorene aplikacije.

Videćete indikatore koji će vas obavestiti o tome šta se deli.

3

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

  • Delite nešto drugo da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.
  • Prestanite da delite ekran.