באפשרותך לשתף תוכן כאשר אתה מחובר לשיחה או לפגישה.

1

במהלך פגישה או שיחה, בחר באפשרות ' שיתוף מסך ' .

2

בחר את המסך או את היישום שברצונך לשתף. אם אינך רואה את היישום שברצונך לשתף, פשוט גלול כדי לראות את כל היישומים הפתוחים.

תראה מחוונים כדי ליידע אותך מה משותף.

3

בעת השיתוף, באפשרותך לבחור את הפרטים הבאים:

  • שתף משהו אחר כדי לעבור למסך אחר או ליישום אחר ללא צורך להפסיק את השיתוף קודם.
  • עצור כדי להפסיק את השיתוף של המסך.