Du kan dele innhold når du er i en samtale eller et møte.

1

Under et møte eller en samtale velger du Share Screen .

2

Velg skjermen eller programmet du vil dele. Hvis du ikke ser appen du ønsker å dele, kan du bare bla for å se alle åpne apper.

Du ser indikatorer som lar deg vite hva som deles.

3

Mens du deler, kan du velge følgende:

  • Del noe annet for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte stoppe delingen først.
  • Stopp deling av skjerm bildet.