Během hovoru nebo schůzky můžete sdílet obsah.

1

Během schůzky nebo hovoru vyberte možnost Sdílet obrazovku.

2

Zvolte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet. Pokud nevidíte aplikaci, kterou chcete sdílet, posunutím zobrazení můžete zobrazit všechny otevřené aplikace.

Indikátory označují, co je sdíleno.

3

Během sdílení máte k dispozici následující volby:

  • Možnost Sdílet něco jiného vás přepne na jinou obrazovku nebo aplikaci, aniž byste nejprve museli ukončit sdílení.
  • Možnost Zastavit ukončí sdílení obrazovky.