Sadržaj možete dijeliti kada ste u pozivu ili sastanku.

1

Tijekom sastanka ili poziva odaberite zajedničko korištenje zaslona .

2

Odaberite zaslon ili aplikaciju koju želite dijeliti. Ako ne vidite aplikaciju koju želite zajednički raditi, pomaknite se da biste vidjeli sve otvorene aplikacije.

Vidjet ćete pokazatelji kako bi vam reći što se dijeli.

3

Dok dijelite, možete odabrati sljedeće:

  • Podijelite nešto drugo kako biste se prebacili na drugi zaslon ili aplikaciju bez potrebe da prije prestanete dijeliti zajedničko korištenje.
  • Stop za prestanak dijeljenja zaslona.