Отидете на Опции > Обаждания и включете Звука на аудиото по подразбиране за jabber повиквания. Разделът Обаждания е достъпен само ако сте настроили Телефонни услуги в раздела "Акаунти".

Отидете на Предпочитания > Обаждания и включете Звука на аудиото по подразбиране за jabber повиквания. Разделът Обаждания е достъпен само ако сте настроили Телефонни услуги в раздела "Акаунти".

Отидете на Настройки > Опции за обаждания и докоснете Автоматично заглушаване под Заглушаване на мен на всички обаждания на Jabber. Разделът Обаждания е достъпен само ако сте настроили Телефонни услуги в раздела "Акаунти".