Ga naar Opties > Gesprekken en schakel de optie Standaard geluid dempen voor Jabber-gesprekken in. Het tabblad Gesprekken is alleen beschikbaar als u Telefoonservices in uw tabblad Accounts hebt ingesteld.

Ga naar Voorkeuren > Gesprekken en schakel de optie Standaard geluid dempen voor Jabber-gesprekken in. Het tabblad Gesprekken is alleen beschikbaar als u Telefoonservices in uw tabblad Accounts hebt ingesteld.

Ga naar Instellingen > Belopties en tik op Automatisch dempen onder Mij dempen tijdens alle Jabber-gesprekken. Het tabblad Gesprekken is alleen beschikbaar als u Telefoonservices in uw tabblad Accounts hebt ingesteld.