Přejdete na Možnosti > Hovory a zapněte možnost Ztlumit zvuk ve výchozím nastavení hovorů aplikace Jabber. Karta Hovory je dostupná, pouze pokud jste na kartě Účty vytvořili telefonní služby.

Přejděte na Předvolby > Hovory a zapněte možnost Ztlumit zvuk ve výchozím nastavení hovorů aplikace Jabber. Karta Hovory je dostupná, pouze pokud jste na kartě Účty vytvořili telefonní služby.

Přejděte na Nastavení > Možnosti hovorů a v části Ztlumit mě při všech hovorech Jabber klepněte na možnost Automaticky ztlumit. Karta Hovory je dostupná, pouze pokud jste na kartě Účty vytvořili telefonní služby.