Gå till Alternativ > Samtal och slå på Stäng av ljud som standard för Jabber-samtal. Fliken för samtal är endast tillgänglig om du har konfigurerat telefontjänster på fliken Konton.

Gå till Inställningar > Samtal och slå på Stäng av ljud som standard för Jabber-samtal. Fliken för samtal är endast tillgänglig om du har konfigurerat telefontjänster på fliken Konton.

Gå till inställningar > Samtalsalternativ och tryck på Stäng av ljud automatiskt under Stäng av mitt ljud i alla Jabber-samtal. Fliken för samtal är endast tillgänglig om du har konfigurerat telefontjänster på fliken Konton.