עבור אל אפשרויות > שיחות והפעל שמע השתקת כברירת מחדל עבור שיחות ג'אבר. הכרטיסייה ' שיחות ' זמינה רק אם הגדרת שירותי טלפון בכרטיסיה ' חשבונות '.

עבור אל העדפות > שיחות והפעל שמע השתקת כברירת מחדל עבור שיחות ג'אבר. הכרטיסייה ' שיחות ' זמינה רק אם הגדרת שירותי טלפון בכרטיסיה ' חשבונות '.

עבור אל הגדרות > אפשרויות שיחה והקש על השתקת אוטומטית תחת השתק אותי על כל השיחות המקשקשות. הכרטיסייה ' שיחות ' זמינה רק אם הגדרת שירותי טלפון בכרטיסיה ' חשבונות '.