Artykuły użytkownika Cisco Jabber zostały przeniesione do Cisco.com. Zostały one zebrane w nowym dokumencie Cisco Jabber User Guide .

Artykuły administracyjne dotyczące programu Cisco Jabber zostały przeniesione do Cisco.com. Zostały one zebrane w nowym dokumencie Cisco Jabber Administration Tasks .