Активиране на UC , свързана с облака webex, за организации

Можете да активирате или разрешите UC , свързан с облак, за съществуващи организации от Контролния център по безпроблемен начин. Тази опция е достъпна само за клиентски организации с унифициран CM на място. Той не е достъпен за организации с облачно хостван Унифициран CM, като хоствано решение за сътрудничество (HCS) и UCM Cloud.

Преди да започнете

Преди да активирате UC , свързан с облака, от контролния център, уверете се, че имате пълни привилегии на администратор с контролния център.

1

От изгледа на клиента в контролния центъротидете на Услуги > Свързан UC.

2

Кликнете върху Разрешаване на свързан UC, за да активирате услугата в профила си.

Появява се страницата "Свързан UC " с карти за управление на UC и Google Анализ . Можете да продължите напред и да започнете да използвате UC услуги, свързани с облак.