Aktivace UC připojené ke cloudu Webex pro organizace

Můžete bezproblémově aktivovat nebo povolit sjednocenou komunikaci připojenou ke cloudu pro stávající organizace z Control Hubu . Tato možnost je k dispozici pouze pro organizace zákazníků s místním Unified CM. Není k dispozici pro organizace s Unified CM hostovaným v cloudu, jako je například hostované řešení pro spolupráci (HCS) a UCM Cloud.

Než začnete

Před aktivací sjednocené komunikace připojené ke cloudu z Řídicího centrase ujistěte, že máte úplná oprávnění správce s Centrem řízení.

1

V zobrazení zákazníka v Centru řízenípřejděte na Služby > připojené UC.

2

Kliknutím na možnost Povolit připojenou UCaktivujte službu ve svém účtu.

Zobrazí se stránka Připojená sjednocená komunikace s kartami Správa uc a Analýza . Můžete pokračovat a začít používat služby UC připojené ke cloudu.