Aktivera Webex Cloud-Connected UC för organisationer

Du kan aktivera eller aktivera Cloud-Connected UC för befintliga organisationer från Control Hub på ett sömlöst sätt. Detta alternativ är endast tillgängligt för kundorganisationer med lokal Unified CM. Det finns inte tillgängligt för organisationer med molnvärdad Unified CM, t.ex. Hosted Collaboration Solution (HCS) och UCM Cloud.

Innan du börjar

Innan du aktiverar Cloud-Connected UC från Control Hubmåste du se till att du har fullständiga administratörsbehörigheter med Control Hub.

1

Från kundvyn i Control Hub gårdu till Tjänster > Connected UC.

2

Klicka på Aktivera ansluten UCför att aktivera tjänsten på ditt konto.

Sidan Ansluten UC med UC Management- och Analytics-kort visas. Du kan börja använda Cloud-Connected UC-tjänster .