Aktywuj Webex Cloud-Connected UC dla organizacji

Możesz aktywować lub włączyć UC connected cloud dla istniejących organizacji z Control Hub w bezproblemowy sposób. Ta opcja jest dostępna tylko dla organizacji klientów z lokalnym Ujednoliconym CM. Nie jest on dostępny dla organizacji z hostowaną w chmurze ujednoliconą strukturą CM, taką jak Hosted Collaboration Solution (HCS) i UCM Cloud.

Przed rozpoczęciem

Przed aktywowaniem uc połączonego z chmurą z control Hubupewnij się, że masz pełne uprawnienia administratora w Control Hub.

1

W widoku klienta w centrum sterowaniaprzejdź do pozycji Usługi > połączone UC.

2

Kliknij opcję Włącz połączone UC, aby aktywować usługę na swoim koncie.

Zostanie wyświetlona strona Połączone UC z kartami UC Management i Analytics . Możesz śmiało zacząć korzystać z usług UC połączonych z chmurą.