הפעלת ה-UC המחובר לענן Webex לארגונים

באפשרותך להפעיל או להפעיל UC המחובר לענן צמתים עבור ארגונים קיימים ממרכז הבקרה בצורה חלקה. אפשרות זו זמינה רק לארגוני לקוחות עם Unified CM מקומיים. הוא אינו זמין עבור ארגונים עם Unified CM מתארחים באמצעות ענן, כגון פתרון שיתוף פעולה מתארח (HCS) וענן UCM.

לפני שתתחיל

לפני שתפעיל את ה-UC המחובר לענן ממרכז הבקרה, ודא שברשותך הרשאות ניהול מלאות עם רכזת שליטה.

1

מתצוגת הלקוח ב -Hub , עבור לשירותים > UC מחובר.

2

לחץ על הפעל את UC מחובר, כדי להפעיל את השירות בחשבונך.

דף ה-UC המחובר עם ניהול uc וכרטיסי ניתוח מופיעים . באפשרותך להתקדם ולהתחיל להשתמש בשירותי UC המחוברים לענן צמתים.