Aktivere WebEx-Sky-tilkoblede UC for organisasjoner

Du kan aktivere eller aktivere Sky-tilkoblede UC for eksisterende organisasjoner fra kontroll hub på en sømløs måte. Dette alternativet er bare tilgjengelig for kunde organisasjoner med Unified CM. Den er ikke tilgjengelig for organisasjoner med Sky BAS ert Unified CM, for eksempel Hosted Collaboration Solution (HCS) og UCM-Sky.

Før du begynner

Før du aktiverer Sky BAS ert UC fra Control hub , må du passe på at du har full administrator rettigheter med Control hub .

1

Fra kunde-visningen i Control hub , går du til tjenester > tilkoblet UC .

2

Klikk på Aktiver tilkoblede UC (Connected UC) for å aktivere tjenesten på kontoen din.

Den tilkoblede UC- siden med UC Management og Analytics- kort vises. Du kan gå videre og begynne å bruke Sky-tilkoblede UC- tjenester.