• Можете да записвате Webex срещи и лична стая срещи на вашето устройство, стига да сте домакин на срещата или съдомакин. Ако сте на споделено устройство, въведете ПИН кода на домакина, като използвате вашето устройство, когато срещата започне.

  • Можете да записвате Webex App космически срещи на вашето устройство, когато устройството ви е в личен режим. След това можете да започнете да записвате срещата, стига да присъствате в поканата за срещата. Възможно е да запишете среща от споделено устройство, но само ако устройството присъства в поканата за срещата.

1

След като сте на среща, влезте в контролите за повикване и докоснете бутона Запис . След това изберете Стартиране на запис.

Всеки в срещата вижда на своя екран .

Докоснете Запис и Пауза на запис за пауза. За да започнете да записвате отново, докоснете Запис и след това Възобновяване на записа.

Всеки в срещата вижда на своя екран .
2

Когато сте готови, докоснете Запис и Спиране на запис.

Всеки в срещата вижда на своя екран .

3

Записът е достъпен, когато срещата приключи. Ако това е Webex среща или среща в лична стая, получавате имейл съобщение с връзка към записа и можете да го споделите с други участници. Ако това е Webex среща в пространството, връзката за запис е публикувана в пространството.

1

След като сте на среща, започнете да записвате, като изберете Запис и Стартиране на запис.

Всеки в срещата вижда на своя екран .

Можете да поставите на пауза записа, като изберете Запис и Пауза на запис. За да започнете записа отново, изберете Възобновяване на записа.

Всеки в срещата вижда на своя екран .
2

Когато сте готови, можете да спрете записа, като изберете Спиране на записа.

Всеки в срещата вижда на своя екран .

3

Записът е достъпен, когато срещата приключи. Ако това е Webex среща или среща в Лична стая, получавате имейл съобщение с връзка към записа и можете да го споделите с други участници. Ако това е Webex среща в пространството, връзката за запис се публикува в пространството.