• Du kan ta opp Webex møter og Personlige rom møter på enheten din så lenge du er møtevert eller medvert. Hvis du er på en delt enhet, skriv inn vertsnålen med enheten når møtet starter.

  • Du kan ta opp Webex App rommøter på enheten din når enheten er i personlig modus. Du kan da begynne å ta opp møtet så lenge du er tilstede i invitasjonen til møtet. Det er mulig å ta opp et møte fra en delt enhet, men bare hvis enheten er til stede i invitasjonen til møtet.

1

Når du er i et møte, åpner du samtalekontrollene og trykker på Ta opp -knappen. Velg deretter Start opptak.

Alle i møtet ser på skjermen sin .

Trykk på Ta opp og Sett opptaket på pause for å pause. For å starte opptaket igjen, trykk på Ta opp og deretter Fortsett opptaket.

Alle i møtet ser på skjermen sin .
2

Når du er ferdig, trykker du på Ta opp og Stopp opptaket.

Alle i møtet ser på skjermen sin .

3

Opptaket er tilgjengelig når møtet er avsluttet. Hvis det er et Webex-møte eller et personlig rommøte, mottar du en e-postmelding med en lenke til opptaket og kan dele det med andre deltakere. Hvis det er et Webex-rommøte, blir opptakslenken lagt ut i rommet.

1

Når du er i et møte, start opptak ved å velge Ta opp og Start opptak.

Alle i møtet ser på skjermen sin .

Du kan sette opptaket på pause ved å velge Ta opp og Pause opptaket. For å starte opptaket igjen, velg Fortsett opptaket.

Alle i møtet ser på skjermen sin .
2

Når du er ferdig, kan du stoppe opptaket ved å velge Stopp opptaket.

Alle i møtet ser på skjermen sin .

3

Opptaket er tilgjengelig når møtet er avsluttet. Hvis det er et Webex-møte eller et personlig rommøte, mottar du en e-postmelding med en lenke til opptaket og kan dele det med andre deltakere. Hvis det er et Webex rommøte, blir opptakslenken lagt ut i rommet.