• Sastanke i sastanke Webex lične sobe možete da snimate na uređaju sve dok ste domaćin sastanka ili ko-voditelj. Ako se na deljenom uređaju viрate, otkucajte pin domaćina koristeжi uređaj kada sastanak započne.

  • Možete da snimate Webex aplikacije na uređaju kada je uređaj u ličnom režimu. Zatim možete da započnete snimanje sastanka sve dok ste prisutni u pozivu za sastanak. Moguće je snimiti sastanak sa deljenog uređaja, ali samo ako je uređaj prisutan u pozivu za sastanak.

1

Kada se naрete na sastanku, pristupite kontrolama poziva i dodirnite dugme Snimi. Zatim izaberite stavku Započni snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak počeo i da ga vide na ekranu .

Dodirnite snimi i pauziraj snimanje da biste pauzirali. Da biste ponovo započeli snimanje, dodirnite snimi , a zatim nastavi snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak pauziran i da se vidi na njihovom ekranu .
2

Kada završite, dodirnite snimi i zaustavi snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak zaustavljen i da se vidi na njihovom ekranu .

3

Snimak je dostupan kada se sastanak završi. Ako se radi o sastanku Webex ličnoj sobi, dobijate e-poruku sa vezom do snimka i možete da je delite sa drugim učesnicima. Ako se radi o Webex prostora koji se nalazi u vezi sa snimanjem, biće objavljen u prostoru.

1

Kada se naрete na sastanku, poиnite da snimate tako љta birate stavku "Snimi " i " Započni snimanje" .

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak počeo i da vide na svom ekranu .

Snimanje možete da pauzirate tako što ćete izabrati stavku Snimanje zapisa i pauziranje. Da biste ponovo započeli snimanje, kliknite na dugme "Nastavi snimanje".

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak pauziran i da vide na svom ekranu .
2

Kada završite, možete da zaustavite snimanje tako što ćete izabrati stavku Zaustavi snimanje.

Svi na sastanku su obavešteni da je snimak zaustavljen i da se vidi na njihovom ekranu .

3

Snimak je dostupan kada se sastanak završi. Ako se radi o sastanku Webex lične sobe, dobijate e-poruku sa vezom do snimka i možete da je delite sa drugim učesnicima. Ako se radi o Webex prostora, veza za snimanje se postavlja u prostor.