Щракнете върху, изберете Обсег на един номер и проверете или премахнете отметката от номерата на местоназначението с един номер.

1

Отидете на Настройки > Повикване и докоснете Опции за обаждания.

2

Превключване на или изключване на Номерата на единичните числа достигат до местоназначението.