Kliknij , wybierz Odbiór połączeń pod jednym numerem i zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Odbiór połączeń pod jednym numerem.

1

Przejdź do Ustawienia > Połączenie i stuknij Opcje połączeń.

2

Włączanie lub wyłączanie funkcji Odbiór połączeń pod jednym numerem.