Klikk , velg enkelt nummer nå , og Merk av eller Fjern merking av enkelt nummer når destinasjons numre.

1

Gå til innstillinger > Ring og trykk på anrops alternativer.

2

Slå av eller på det enkle nummeret når du vil at det enkelte nummeret skal befinne sted numre