Klik , odabran sam broj doseg , i ček ili neček jedan broj doseg odredište mnoštvo.

1

Idite na postavke > poziva i dotaknite Mogućnosti poziva.

2

Uključivanje ili isključivanje jedinstvenog broja REACH odredišnih brojeva.